× Kontakty ×


Management - RiffRaff s.r.o. :
Iveta Buchtová (IvetaBuchtova@RiffRaff.cz) tel. 603 485 770
Viktor Souček (ViktorSoucek@RiffRaff.cz) tel. 602 266 259

Kontakt na skupinu :
TheAgony@TheAgony.cz

Kontakt na členky (osobní FB stránky, profily):
Osobní profily

The Agony na dalších serverech:
e-distribuce nahrávek:
Awal Digital Ltd., UK

Webmaster:
Webmaster@TheAgony.cz